Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

Impugnacions de l’artícle 161 de la Constitució

Descargar PDF
Imprimir
 

 

El Govern pot impugnar davant el Tribunal Constitucional dins dels dos mesos següents a la seua data de publicació o, a falta d'ella, des que arribessin al seu coneixement, les disposicions normatives sense força de llei i resolucions emanades de qualsevol òrgan de les Comunitats Autònomes.

La impugnació se substancia pel procediment previst per als conflictes positius de competència i la seua formulació comunicada al Tribunal Constitucional produeix la suspensió de la disposició o resolució recorreguda. El Tribunal, llevat que haguera dictat Sentència amb anterioritat, en un termini no superior a cinc mesos ha de pronunciar-se sobre l'aixecament o manteniment de la suspensió acordada.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA