Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

Recursos i qüestions contra les normes forals fiscals basques


 
Descargar PDF
Imprimir
 
 

La interposició i els seus efectes, la legitimació, tramitació i sentència d'aquests recursos i qüestions es regeix pel que es disposa en la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional per als recursos i les qüestions d'inconstitucionalitat, entenent-se el tràmit d'al•legacions de la part demandada amb les corresponents Juntes Generals i Diputacions Forals.

Al Ple del Tribunal Constitucional competeix el coneixement d'aquests processos constitucionals, sense perjuí de la possibilitat que siguen deferits a la Sala.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA