Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

Conflictes en defensa de l'autonomia foral

Descargar PDF
Imprimir
 

 

La Llei Orgànica 1/2010, de 19 de febrer, de modificació de les lleis orgàniques del Tribunal Constitucional i del Poder Judicial va crear aquest procés constitucional que té per objecte el plantejament de conflictes en defensa de l'autonomia foral dels Territoris Històrics de la Comunitat Autònoma del País Basc contra normes de l'Estat amb rang de llei.

Estan legitimades per a plantejar aquests conflictes les Diputacions Forals i les Juntes Generals dels Territoris Històrics d'Àlaba, Guipúscoa i Biscaia.

Es tramiten i resolen conforme al procediment establit en la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional per als conflictes positius de competència promoguts per una Comunitat Autònoma enfront de l'Estat o a una altra Comunitat Autònoma.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA