Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

Òrgan d’informació

Descargar PDF
Imprimir
 

 

La Secretaria General del Tribunal Constitucional és l’òrgan competent per a conèixer i tramitar les sol.licituds d’accés a l’informació dirigides al Tribunal Constitucional.

Les sol.licituds d’accés a l’informació es dirigiràn a la Secretaria General del Tribunal Constitucional a través de qualsevol dels següents mitjans:

 • Per correu postal a la següent direcció:

  Secretaría General
  Tribunal Constitucional
  C/ Domenico Scarlatti, 6
  28003 – Madrid

 • Per correu electrònic utilitzant el “Modelo de Solicitud” que es troba a la pestanya “Transparència y acceso a la información institucional” de la página web del Tribunal Constitucional:

  http://www.tribunalconstitucional.es

NOTA: El dret d'accés a la informació pública, que regula la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, no s'estén a les informacions, actuacions i documents relatius als diferents processos constitucionals dels quals coneix el Tribunal Constitucional en l'exercici de la seva funció jurisdiccional [art. 2.1.f) Llei 19/2013].

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA