Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

Dades de localització i contacte

Descargar PDF
Imprimir
 

 

Seu

 

La sede del Tribunal

 

 

El Tribunal Constitucional té la seva seu a Madrid:

C/Doménico Scarlatti, 6
28003 - Madrid
España

Contacto

 


Les bústies de correu que s'assenyalen a continuació no tenen la condició de "registre electrònic", per tant, la presentació d'escrits a través dels mateixos no produirà cap tipus d'efecte jurídic.


 

Registre General


La presentació de documents en suport paper en el Registre General del Tribunal podrà fer-se en els dies i hores que s'especifiquen a continuació:

Tots els dies, fins i tot durant el mes d'agost, de 09:30 a 15:00 hores, excepte els dissabtes, els diumenges, les festivitats nacionals, les de la Comunitat Autònoma i el Municipi de Madrid, així com els dies 24 i 31 de desembre (calendari de festes).

Es recorda que el mes d'agost és inhàbil a l'efecte del còmput del termini per a la interposició dels recursos d'empara(normes de funcionament en vacances).

El Registre General està situat en la seu del Tribunal Constitucional en el carrer Doménico Scarlatti, 6 (28003 - Madrid).

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA