Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

Els Secretaris de Justícia, procedents del Cos de Lletrats de l'Administració de Justícia, són funcionaris de carrera adscrits al Tribunal Constitucional que exercixen, respecte de les atribucions jurisdiccionals del mateix, la fe pública judicial i la resta de funcions que la legislació orgànica i processal dels Jutjats i Tribunals atribuïxen als Secretaris. Per a ser adscrits al Tribunal Constitucional hauran de comptar amb els requisits exigits per a ocupar plaça en el Tribunal Suprem. Sense perjuí de la seua dependència funcional del Ple, de les Sales i dels seus Presidents, els Secretaris de Justícia depenen directament, a efectes administratius, del Secretari General.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA