Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

 Funcións

O nomeamento e cesamento do interventor ao servizo do Tribunal compételle ao presidente, de conformidade cos acordos do Pleno.

Ao interventor ao servizo do Tribunal Constitucional correspóndelle:

  • a) Intervir as propostas de contido económico sobre as que teña que resolver o secretario xeral, prestando a súa conformidade ou opoñendo por escrito o reparo correspondente;
  • b) Asesorar o Tribunal Constitucional en materia orzamentaria.
© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA