Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

 Funcions de les Seccions

El Ple i les Sales constituïxen Seccions compostes pel respectiu President o qui li substituïsca i dos Magistrats per al despatx ordinari i la decisió o proposta, segons siga procedent, sobre l'admissibilitat o inadmissibilitat dels processos constitucionals. També pot correspondre a les Seccions el coneixement i resolució d'aquells assumptes d'empara que la Sala corresponent els deferisca.

Els acords de les Seccions requerixen la presència de dos membres, llevat que hi haja discrepància, requerint-se llavors la dels seus tres membres.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA