Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

 Funcions

El nomenament i cessament de l'Interventor al servici del Tribunal competix al President, de conformitat amb els acords del Ple.

A l'Interventor al servici del Tribunal Constitucional li correspon:

  • a) Intervindre les propostes de contingut econòmic sobre les quals haja de resoldre el secretari general, prestant la seua conformitat o oposant per escrit l'inconvenient corresponent;
  • b) Assessorar al Tribunal Constitucional en matèria pressupostària.
© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA