Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

Pressupost 2016

Descargar PDF
Imprimir
 

 

El pressupost del Tribunal Constitucional constitueix la secció 04 dels Pressupostos Generals de l'Estat.

Els crèdits pressupostaris aprovats per a l'exercici 2016 en la Llei 48/2015, de 30 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, ascendeixen a 23.001,80 milers d'euros, la qual cosa suposa una disminució del 0,36% respecte del pressupost de 2015.

En el següent quadre es mostren, per a les diferents aplicacions pressupostàries, els crèdits aprovats per a l'exercici 2016.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES RECONOCIDASSALDO
TOTAL0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA