Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

 Funcións

Toda a documentación reunida, xerada ou conservada polo Tribunal Constitucional no exercicio das súas competencias e actividades forma parte do Arquivo do Tribunal Constitucional e constitúe o seu patrimonio documental. A súa organización e funcionamento réxense polas normas que se establezan para o efecto. Sen prexuízo da súa integración no Arquivo Xeral do Tribunal Constitucional, o arquivo da documentación relativa a actuacións xurisdicionais realizarase de acordo coas indicacións que lles corresponden, no exercicio das súas funcións, aos secretarios de Xustiza.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA