Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

 Funcións

Ao Servizo de Informática correspóndelle:

  • a) A organización e xestión do sistema informático, así como a preservación da seguridade deste e das súas comunicacións;
  • b) A prestación de apoio técnico aos usuarios.

A xefatura dos servizos do Tribunal corresponderalle ao letrado ou funcionario do subgrupo A1 das administracións públicas que designe o presidente, de entre os adscritos ao servizo do Tribunal ou logo de convocatoria para a provisión do posto de que se trate.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA