Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

 Funcións

Ao Servizo de Biblioteca e Documentación correspóndelle:

  • a) A planificación e xestión da publicación e edición, por calquera medios, das resolucións xurisdicionais e da doutrina do Tribunal Constitucional;
  • b) A estatística xurisdicional.

A xefatura dos servizos do Tribunal corresponderalle ao letrado ou funcionario do subgrupo A1 das administracións públicas que designe o presidente, de entre os adscritos ao servizo do Tribunal ou logo de convocatoria para a provisión do posto de que se trate.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA