Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

 Funcions

Tota la documentació reunida, generada o conservada pel Tribunal Constitucional en l'exercici de les seues competències i activitats forma part de l'Arxiu del Tribunal Constitucional i constituïx el seu patrimoni documental. La seua organització i funcionament es regixen per les normes que s'establisquen a este efecte. Sense perjuí de la seua integració en l'Arxiu General del Tribunal Constitucional, l'arxiu de la documentació relativa a actuacions jurisdiccionals es realitzarà d'acord amb les indicacions que, corresponen, en l'exercici de les seues funcions, als Secretaris de Justícia.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA