Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

 Funcions

Al Servici d’Informàtica li correspon:

  • a) L’organització i gestió del sistema informàtic, així com la preservació de la seguretat del mateix y de les seues comunicacions;
  • b) La prestació de suport tècnic als usuaris.

La direcció dels servicis del Tribunal correspondrà al lletrat o funcionari del subgrup A1 de les Administracions Públiques que designe el President, d'entre els adscrits al servici del Tribunal o prèvia convocatòria per a la provisió del lloc que es tracte.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA