Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

 Funcions

Al Servici de Doctrina Constitucional li correspon:

  • a) La planificació i gestió de la publicació i edició, per qualssevol mitjans, de les resolucions jurisdiccionals i de la doctrina del Tribunal Constitucional;
  • b) L'estadística jurisdiccional.

La direcció dels servicis del Tribunal correspondrà al lletrat o funcionari del subgrup A1 de les Administracions Públiques que designe el President, d'entre els adscrits al servici del Tribunal o prèvia convocatòria per a la provisió del lloc que es tracte.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA