Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

 Funcions

Al Servici de Biblioteca i Documentació li correspon:

 

  • a) La gestió de la biblioteca del Tribunal i de quanta documentació siga necessària en atenció a les seues funcions;
  • b) El suport doctrinal al President i als Magistrats en els actes i reunions institucionals que participen;
  • c) Elaborar i executar els plans de publicacions del Tribunal.

La direcció dels servicis del Tribunal correspondrà al lletrat o funcionari del subgrup A1 de les Administracions Públiques que designe el President, d'entre els adscrits al servici del Tribunal o prèvia convocatòria per a la provisió del lloc que es tracte.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA