Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

 El Servici d’Estudis

Al Servici d'Estudis correspon la programació i elaboració de quants treballs en matèria doctrinal, jurisprudencial i legislativa s'estimen necessaris en atenció a les funcions del Tribunal.

La direcció dels servicis del Tribunal correspondrà al lletrat o funcionari del subgrup A1 de les Administracions Públiques que designe el President, d'entre els adscrits al servici del Tribunal o prèvia convocatòria per a la provisió del lloc que es tracte.

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'ESPANYA