Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal

Órgano de información

Descargar PDF
Imprimir
 

 

A Secretaría Xeral do Tribunal Constitucional é o órgano competente para coñecer e tramitar as solicitudes de acceso á información dirixidas ao Tribunal Constitucional.

As solicitudes de acceso á información dirixiranse á Secretaría Xeral do Tribunal Constitucional a través de calquera dos seguintes medios:

 • Por correo postal ao seguinte enderezo:

  Secretaría Xeral
  Tribunal Constitucional
  C/ Domenico Scarlatti, 6
  28003 – Madrid

 • Por correo electrónico utilizando o “Modelo de solicitude” que aparece na pestana “Transparencia e acceso á información institucional” da páxina web do Tribunal Constitucional:

  http://www.tribunalconstitucional.es

NOTA: O dereito de acceso á información pública, que regula a Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, non se estende ás informacións, actuacións e documentos relativos aos distintos procesos constitucionais dos que coñece o Tribunal Constitucional no exercicio da súa función xurisdicional [art. 2.1.f) Lei 19/2013].

© 2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA